Aktuality

FITNESS JE I RELAX – BODY AND MIND DAY 2022 / FITNESS CAN BE RELAXATION – BODY AND MIND DAY 202228-04-2022

  • Letní outdoor akce Form Factory v pražské Botanické zahradě
  • června 2022 – Pivoňková louka a rašeliniště
  • Bohatý doprovodný program – workshopy
  • Dopoledne plné relaxačních lekcí – jóga, pilates, Body Balance

Letní měsíce se pomalu blíží a s nimi i druhý ročník úspěšné fitness akce Form Factory Body and Mind Day 2022. Již 11. června bude v pražské Botanické zahradě připraveno venkovní cvičení zaměřené na relaxaci, protahování a dobrou náladu. Součástí celého sobotního dopoledne jsou čtyři lekce vedené profesionálními instruktory Form Factory – nejrůznější druhy jógy a Les Mills BODY BALANCE.

Kromě cvičení je pro účastníky připraven i zajímavý doprovodný program v podobě odborných workshopů, které budou zaměřeny na správné techniky cvičení, protahování a v neposlední řadě i na psychologii cvičení.

Vstupenky jsou již v předprodeji za 370 Kč a 490 Kč

Více info o Body & Mind Day 2022

 


 

  • Summer outdoor event Form Factory in the Prague Botanical Garden
  • June 11, 2022 – Peony meadow
  • Workshops
  • Morning full of relaxation lessons – yoga, pilates, BODY BALANCE

The summer months are slowly approaching and with them the second year of the successful fitness event Form Factory Body and Mind Day 2022. On June 11, an outdoor exercise focused on relaxation, stretching and good mood will be prepared in the Prague Botanical Garden. The entire Saturday morning includes four lessons led by professional Form Factory instructors – various types of yoga and Les Mills BODY BALANCE.

In addition to the exercises, an interesting accompanying program is prepared for the participants in the form of professional workshops, which will focus on proper exercise techniques, stretching and, last but not least, psychology of fitness and exercise.

Tickets are already on sale for CZK 370 and CZK 490.

Find more about Body & Mind Day 2022

Zpět na seznam